Wednesday, 19 February 2014

നിങ്ങൾ ഒരു ആം ആദ്മി ആണോ ?

ജനലൊക്പൽ ബിൽ നടപ്പാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അന്ന ഹസാരെ തുടങ്ങിയ സഹന സമരത്തിന്റെ തണലിൽ വളര്ന്ന ജനക്കൂട്ടം ഒരിക്കലും ഒരു  രാഷ്ടീയ ശക്തി ആകുമെന്നോ അതിനു ഇന്ത്യ മുഴുവൻ പടന്നു പന്തലിക്കാൻ കഴിയുന്ന സംഘ ബലം ഉണ്ടാവുമെന്നോ നാമാരും സ്വപ്നേപി കരുതിയിരുന്നില്ല എന്നാൽ അന്ന ഹസാരെ എന്ന അച്ചുതണ്ടിൽ നിന്നും അടര്ന്നു മാറി പുതിയ രാഷ്ടീയ പാർട്ടി രൂപികരികാൻ അരവിന്ദ് കെജ്രിവൽ എന്ന കുലീനൻ കാണിച്ച ധൈര്യത്തിനും അദ്ധേഹത്തിന്റെ അഴിമതി വിരുദ്ധ അജെണ്ടയ്ക്കും അഴിമതിയിൽ മുങ്ങി കുളിച്ചു നിന്ന ഒരു രാജ്യവും അതിൽ മനം മടുത്ത ജനങ്ങളും കൂട്ട് ചേർന്നപ്പോൾ രാജ്യമെങ്ങും പ്രത്യാശയുടെ പൊൻ കിരണങ്ങൾ പാകാൻ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് സാധിക്കും എന്നൊരു ധാരണ പൊതുവിൽ രൂപപെട്ടു വരാൻ കാരണമായി. ഈ പൊതു ധാരണാ വോട്ടായി കൂടി മാറിയാൽ ഇന്ത്യയുടെ നാളെ ഒരു പക്ഷെ ശോഭനം  ആയിരിക്കും. കുറഞ്ഞ പക്ഷം ആം ആദ്മി പ്രതിപക്ഷതെത്തിയാൽ കൂടി ഭരണപക്ഷത്തെ അഴിമതിയിൽ നിന്നും വഴി മാറി നടക്കാൻ ഒരു ഉൾപ്രേരണയോ  ഭയമോ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും എന്നത് അവിതർക്കിതമാണ്.

യാതൊരു പാരമ്പര്യവും അവകാശപ്പെടാൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു പറ്റം നന്മ കാംക്ഷിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നുണ്ടായ പാർട്ടി എന്ന നിലയിൽ നിന്നും ഇന്ത്യ മുഴുവൻ വേരുകൾ ഉറപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ വലിയൊരു അപകടം ആം ആദ്മിയുടെ വഴികളിൽ പതിയിരിപ്പുണ്ട്. ആട്ടിൻ തോലണിഞ്ഞ അധികാര മോഹികളായ കുറച്ചെങ്കിലും പേർ പാർട്ടിയുടെ അധികാര സ്ഥാനങ്ങളിൽ നുഴഞ്ഞു കയറുകയും കാലക്രമേണ മറ്റേതു പാർട്ടിയേയും പോലെ പണത്തിനും 
മറ്റു മോഹവലയങ്ങളിൽ വീണു അധപതിക്കാനുംഅത് വഴി പാർടി കളങ്കിതപെടാനും ഉള്ള സാദ്ധ്യത തള്ളി കളയവുന്നതല്ല . ഡൽഹിയിൽ വിനോദ് കുമാർ ബിന്നി എന്ന അധികാര മോഹിയുടെ പടല പിണക്കവും പിന്നീടുണ്ടായ സംഭവ വികാസങ്ങളും തന്നെ ആദ്യ ഉദാഹരണമായി എടുത്തു കാട്ടാവുന്നതാണ്. തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാൻ ആളുകളെ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ അദ്ധേഹത്തിന്റെ നാളിതുവരെയുള്ള പ്രവർത്തന മേഖല പരിശോദിക്കുകയും ബന്ധപെട്ടു നില്ക്കുന്ന പൊതു സമൂഹത്തിൽ നിന്നും അഭിപ്രായം ഐക്യം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയും ചെയ്‌താൽ ഒരു പരിധി വരെ കള്ള നാണയങ്ങൾ നിർണായക സ്ഥാനത്തു എത്തുന്നത് തടയാൻ സാധിച്ചേക്കും.

സമൂഹത്തിൽ നന്മ നടക്കാനും നിലനില്ക്കാനും ആണ് ഭൂരിപക്ഷവും ആഗ്രഹിക്കുന്നതും പ്രവര്ത്തിക്കുന്നതും കൂലി പണി എടുക്കുന്നവർ മുതൽ മുന്തിയ വ്യാപാരികൾ വരെ നല്ല  ശതമാനവും ശാന്തിയും സമാധാനവും നിറഞ്ഞ ഒരു നല്ല നാളെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നവരാണ്. സഹോദരന്റെ വേദന കാണാതെ സ്വന്തം കാര്യം മാത്രം നോക്കി നടക്കുന്ന ഇല്ലാത്തവനെ ചൂഷണം ചെയ്തു തടിച്ചു വീർക്കുന്ന ദുഷ് പ്രഭുത്വതിനെതിരെ  ജനകീയ സമരങ്ങളും വിപ്ലവങ്ങളും പണ്ടും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അധികാര കസേരയിൽ അമരുമ്പോൾ പണ്ട് പോരാടിയ ആശയങ്ങല്ക്കും ആദർശങ്ങൾക്കും  വിരുദ്ധമായി ജനങ്ങളിൽ നിന്നും അകന്നു അപനാ ആദ്മി പാര്ട്ടി ആയപ്പോൾ ആണ് ജനങ്ങൾക്ക്‌ അവരെ ഒരു പരിധി വരെ എങ്കിലും അവരെ കൈ ഒഴിയേണ്ടി വന്നതും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരു മാര്ഗവും ഇല്ലാത്തതിനാൽ വീണ്ടു തമ്മിൽ ഭേദം ഒന്നിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടി വരുന്നതും. ആം ആദ്മി നല്കുന്നത് ഒരു വലിയ പ്രത്യാശയാണ് അഴിമതിയുടെ കൂരിരുളിൽ ആണ്ടു പോയാ  നൂറു കോടി പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന പ്രത്യാശയുടെ  പൊൻ വെളിച്ചം. നല്ല സ്ഥാനാർഥി നിര്ണയം വഴിആം ആദ്മി എന്നും  ആം ആദ്മിയുടെ ആശയും ആവേശവും പ്രതീക്ഷയും  ആയി തുടരട്ടെ എന്ന് ആശിക്കുന്നു . അഴിമതിയില്ലാത്ത ഇന്ത്യ എന്ന സ്വപ്നത്തിലേയ്ക്കു കൈപിടിച്ച് നടത്താൻ അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൽ എന്ന സാധാരണക്കാരന്റെ പ്രതിനിധിയുടെ കൈകൾക്ക്‌ ശക്തി പകരുക . ജയ് ഹിന്ദ്‌